CAT | CAS

Informació sobre Protecció de Dades

 1. Dades relatives al Responsable Responsable Tractament

  Empresa: NURIA LLADO CONTIJOCH - 39157633H
  Direcció: Llobateras 6-10 LOCAL 1 - (8191) RUBI
  Contacte: INFO@ESPAIKANTOR.ORG - 644008701

Delegat Protecció de Dades
  Nom: - 
  Contacte: - 

 1. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en NURIA LLADO CONTIJOCH tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu historial de voluntaris de l'entitat
 • Manteniment de la relació amb l'entitat
 • Monitorització o avaluació sistemàtica i exhaustiva d'aspectes personals
 • Obtenció, desenvolupament i emmagatzematge de l'historial clínic del pacient
 • Altres activitats desenvolupades per l'entitat
 • Per a fins estadístics, històrics o d'investigació científica
 • Prestar-los un servei
 • Realització d'enquestes de satisfacció.
 • Realització de tractaments sanitaris
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d'interès inclosos en el currículum
 1. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 1. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc
 • Interès legítim per part del responsable del tractament
 • Protegir l'interès vital d'un afectat
 1. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • A altres responsables del tractament
 • Entitats de l'àmbit sanitari
 • Tutors legals de l'afectat
 1. Drets

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supresióncuando, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. NURIA LLADÓ CONTIJOCH deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per exercir el seu dret d'accés feu clic aquí aquí
 • Per exercir el seu dret de rectificació feu clic aquí aquí
 • Per exercir el seu dret de supressió (Oblit) feu clic aquí aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí aquí
 • Per exercir el seu dret d'Oposició feu clic aquí aquí
 • Per exercir el seu dret d'Portabilitat feu clic aquí aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Llobateras 6-10 LOCAL 1 - (8191) RUBI adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

 1. Política de galetes

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.